FITmagazín

Populárno-náučný časopis o zdraví a životnom štýle. Vychádza v náklade 145 tisíc ako príloha Hospodárskych novín, Zdravotníckych novín a Nového času.

FITmagazín 2017

Inzercia

Cenník: Produktový list FITmagazín

Ing. Miriam Puhová
Sales manager
tel: +421 2 48 501
mob.: +421 905 363 418
e-mail: miriam.puhova@mafraslovakia.sk

Ing. Slavomíra Dermeková
Obchodný manažér
tel.: +421 2 48 501
mob.: +421 905 614 645
e-mail: slavomira.dermekova@mafraslovakia.sk