História Hospodárskych novín

Hospodárske noviny začali svoju históriu písať pred viac ako 110 rokmi, prvé číslo vyšlo 15. januára 1899. Vychádzali v Martine a tlačil ich Knihtlačiarenský účastinársky spolok v Martine. Vychádzali vždy 15. v mesiaci na ôsmich stranách.

Hospodárske noviny začali vychádzať v období silnej maďarizácie a sociálneho útlaku. Na prelome storočí sa slovenský politický život rozdelil na štyri prúdy. Hospodárske noviny sa vydali smerom najstaršieho a najtradičnejšieho, smerom Slovenskej národnej strany. Oficiálnym orgánom strany boli Slovenské noviny, v ktorých istý čas pôsobil aj zakladateľ Hospodárskych novín - Peter Slavomír Kompiš.

Peter Slavomír Kompiš
Narodil sa 10. augusta 1859 v Liptovskom Hrádku – Dovalovo. Študoval v gymnáziu v Kežmarku. Po ukončení štúdia pracoval  rok ako učiteľ, neskôr ako úradník Tatrabanky v Martine. Od roku 1911  bol zástupcom v USA, súčasne redaktorom v Pittsburghu. V roku 1926 sa vrátil na Slovensko do Lučenca, kde aj 21. apríla 1929 umrel a je pochovaný.

Peter Kompiš bol prvý prokurista Tatrabanky, majiteľ, vydavateľ a redaktor mesačníka Hospodárske noviny. Je zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorca slovenskej peňažníckej terminológie.

V USA sa zúčastnil na rozvoji spoločenského a kultúrneho života slovenských vysťahovalcov Signatár Memoranda Slovenského ligy v USA za právo na sebaurčenie slovenského národa.

Syn Petra Slavomíra Kompiša pokračoval v šľapajách svojho otca a v roku 1910 začal opäť vydávať otcove noviny, no už pod názvom Kupecké, priemyslené a hospodárske novinyPeter Kompiš mladší viedol od roku 1914 vlastné kníhkupectvo v Martine a v ňom noviny vydával a sám zapĺňal. Bol voľným novinárom a spisovateľom z povolania. Napísal viac ako 15 literárnych diel.

Súčasťou každého čísla bola príloha Kupecký a priemyselný obzor. Vychádzala na štyroch stranách. Predplatné Hospodárskych novín stálo v tom čase 2 koruny na celý rok.

Peter Kompiš sa snažil o to, aby Hospodárske noviny boli rukoväťou každého hospodára. V Hospodárskych novinách publikoval odborné, vzdelávacie ale aj moralizačné články. Stálymi rubrikami boli:

  • Poľné hospodárstvo
  • Opatrovanie dobytka
  • Záhradníctvo
  • Včelárstvo
  • Drobnosti
  • Ovocinárstvo
  • Kvetinárstvo
  • Zdravotníctvo

 

 

Moderné Hospodárske noviny

Slovenské Hospodárske noviny v modernej podobe začali vychádzať v januári 1993. Stali sa celoštátnym mienkotvorným denníkom s ekonomickým zameraním, ktorý prináša seriózne a dôveryhodné informácie pre každého, koho zaujíma ekonomický pohľad na dianie doma a vo svete. Každý pracovný deň prinášajú čitateľom denne aktuálne spravodajstvo, analýzy, štatistiky, prognózy a užitočné rady aj pre Váš druh podnikania.