Nový portál pre odbornú zdravotnícku verejnosť

12.09.2013

www.mediweb.sk

Nový web vydavateľstva Ecopress svojim obsahom nadväzuje na úspešné a dlhoročné zdravotnícke portfólio vydavateľstva.

Zmena v štatutárnych orgánoch spoločnosti Ecopress, a. s.

23.05.2013

Po zmene vlastníka v apríli 2013 sa zmenilo aj obsadenie štatutárnych orgánov spoločnosti. Novým predsedom predstavenstva vydavateľstva Ecopress, a. s., sa stal Ing. Robert Konopka, ktorý nahradil Petra Babického, bývalého generálneho riaditeľa českého vydavateľstva Economia. Ďalšími dvoma členmi zostávajú podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Milan Mokráň a finančná riaditeľka Ing. Gabriela Petreková.

Daňový sprievodca 2013 v predaji

27.03.2013

V publikácii Daňový sprievodca nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy, podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch a postupy účtovania v znení pre rok 2013. 

Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované a obsahujú odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku 2012. 

Pages