Hospodárske noviny spustili na webe sekciu Globálne

31.03.2016

Hospodárske noviny spustili na webe sekciu Globálne

 Portál Hnonline.sk spustil po vzore britského The Guardian novú sekciu. Rozširuje tým koncept rozvojovej žurnalistiky.

 

Hospodárske noviny v spolupráci s Človekom v ohrození a katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave spustili novú sekciu na webe Hnonline.sk s názvom Globálne. Sekcia rozširuje koncept rozvojovej žurnalistiky, hľadá skryté rozmery globálnych tém.

 

HN Globálne je inšpirované sekciou britského denníka The Guardian s názvom Guardian Development a prináša pohľady na rozvojové a globálne témy, akými sú migrácia, klimatická zmena, príčiny a dopady konfliktov či extrémizmu, témy ľudských práv, svetovej ekonomiky, chudoby a podobne. „V sekcii sa budeme venovať témam a perspektívam globálnych tém, ktoré si v médiách nie vždy nájdu priestor, no zaslúžia si pozornosť,“ vysvetľuje koordinátor projektu Peter Ivanič.

 

Do novej sekcie budú popri aktívnych novinároch a odborníkoch z rôznych oblastí prispievať pod dohľadom editorov a expertov na globálne témy aj študenti kurzu Globálne výzvy, ktorý od letného semestra ponúkakatedra žurnalistiky UK. Študenti – budúci potenciálni novinári – z rôznych odborov sa v rámci neho učia, ako získať know-how pri príprave analytickejších materiálov, ako sa vo svojich novinárskych príspevkoch vyvarovať stereotypov, podsúvaniu či skresľovaniu reality, a tým v spravodajstve pomáhať vytvárať komplexnejší a plastickejší obraz o svete.

 

“Nechceme študentov učiť 'čo si myslieť', ale 'ako myslieť', ako kriticky a analyticky premýšľať o rôznych globálnych témach, ako si vymieňať šablóny vnímania reality – a tiež, ako si vôbec uvedomiť, že tieto šablóny existujú,” hovorí Ivanič.

 

Študenti vďaka projektu nezískavajú len prehľad o tom, ako funguje svet, ale zároveň nadobúdajú potrebnú prax. Aktívne komunikujú s respondentmi a editormi, učia sa analyzovať a vyhodnocovať zdroje a informácie, s ktorými pracujú, pripravujú novinárske výstupy a časť z nich získava možnosť stáže v HN.

---

Na projekte sa podieľajú Hospodárske noviny, ktoré patria k mediálnej skupine Mafra Slovakia, nezisková organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK. Projekt spolufinancuje SlovakAid.