Nový portál pre odbornú zdravotnícku verejnosť

12.09.2013

Nový portál pre odbornú zdravotnícku verejnosť

www.mediweb.sk

Nový web vydavateľstva Ecopress svojim obsahom nadväzuje na úspešné a dlhoročné zdravotnícke portfólio vydavateľstva. Na jednom mieste poskytuje informácie pre odbornú zdravotnícku verejnosť: lekárov, sestry, farmaceutov, lekárnikov a iných zdravotníckych pracovníkov ako aj pre profesie, ktoré úzko súvisia so zdravotníctvom.  Informácie sa na jednej strane týkajú aktuálneho spravodajstva zo zdravotníckej politiky, ekonomiky, legislatívy, na druhej strane sú to odborné informácie, ktoré poskytujú lekárom najnovšie poznatky z medicíny a sú pre nich zdrojom kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania.

Kliknite si na nový web  www.mediweb.sk