Agro

Pravidelná mesačná odborná príloha denníka Hospodárske noviny, ktorá prináša komplexné informácie zo sveta pôdohospodárstva. Rozhovory, udalosti, história, reportáže a všetko o obrábaní pôdy, pestovaní plodín, chove hospodárskych zvierat, potravinárstve a lesníctve.

Zameranie: Biznis
Vznik: 2017
Periodicita: Mesačník, vkladaný do HN, samostatne nepredajný

Cenník

Agro

Inzercia

Lucia Gregorová
Sales manager
mob: +421 905 371 018
tel: + 421 2 482 38 154
e-mail: Lucia.Gregorova@mafraslovakia.sk

 

Inzertná kancelária:

tel.: 02/48 238 103
e-mail: mailto:inzercia@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984