FITmagazín

Populárno-náučný časopis o zdraví a životnom štýle. Vychádza ako príloha Hospodárskych novín a Zdravotníckych novín .

FITmagazín 2018

Pricelist 2018

Inzercia

Cenník: Produktový list FITmagazín

Renáta Kajanovičová
Obchodný manažér
mob.: +421 905 363 418
tel.: +421 2 48 238 501
e-mail: renata.kajanovicova@mafraslovakia.sk

Jana Zrubcová
Obchodný manažér
tel.: +421 2 48 238 501
mob.: +421 905 614 645
e-mail:
jana.zrubcova@mafraslovakia.sk