HN magazín

Pravidelná piatková príloha denníka Hospodárske noviny, ktorá prináša rozhovory a témy s úspešnými ľuďmi z prostredia biznisu.

Zameranie: Biznis & Lifestyle
Vznik: 2015
Periodicita: Týždenník, vkladaný do HN, samostatne nepredajný

HN magazín 2019

Pricelist 2018

Inzercia

Katarína Michalechova
Obchodný riaditeľ

tel.: +421 2 48 238 106
e-mail: katarina.michalechova@mafraslovakia.sk

 

Vladimír Šiška
Sales team leader pre Hospodárske noviny
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 598 954
e-mail: vladimir.siska@mafraslovakia.sk

 

Klaudia Hurbánková
Projektový a obchodný manažér
tel: + 421 2 482 38 154
mob: +421 915 884 300
e-mail: klaudia.hurbankova@mafraslovakia.sk

Miloš Kasala

Sales manager
tel.: +421 2 48 238 149
mob: +421 903 263 553
e-mail: milos.kasala@mafraslovakia.sk

Inzertná kancelária:

tel.: 02/48 238 103
e-mail: mailto:inzercia@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984