HN magazín

Pravidelná piatková príloha denníka Hospodárske noviny, ktorá prináša rozhovory a témy s úspešnými ľuďmi z prostredia biznisu.

Zameranie: Biznis & Lifestyle
Vznik: 2015
Periodicita: Týždenník, vkladaný do HN, samostatne nepredajný

HN magazín 2018

Pricelist 2018

Inzercia

Ladislav Ollé
Obchodný riaditeľ

tel.: +421 2 48 238 106
mob.: +421 907 717 044
e-mail: ladislav.olle@mafraslovakia.sk

 

Vladimír Šiška
Sales team leader pre Hospodárske noviny
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 598 954
e-mail: vladimir.siska@mafraslovakia.sk

 

Lucia Gregorová
Sales Manager
tel.: +421 2 48 238 154
mob.: +421 095 371 018
e-mail: 
lucia.gregorova@mafraslovakia.sk

 

Peter Mikoláš
Sales Manager
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 066 172
e-mail: 
peter.mikolas@mafraslovakia.sk

 

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 103
e-mail: mailto:inzercia@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984