HN Prečo nie

Exkluzívna príloha denníka Hospodárske noviny. Miesto pre náročných inzerentov.

Zameranie: Lifestyle
Vznik: 2008
Periodocita: Mesačník, vkladaný do HN, samostatne nepredajný

HN Prečo nie 2019

Pricelist 2018

Inzercia

Katarína Michalechová
Obchodný riaditeľ

tel.: +421 2 48 238 106
mob.: +421 907 717 044
e-mail: katarina.michalechova@mafraslovakia.sk

 

Vladimír Šiška
Sales team leader pre Hospodárske noviny
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 598 954
e-mail: vladimir.siska@mafraslovakia.sk

 

Lucia Gregorová
Sales Manager
tel.: +421 2 48 238 154
mob.: +421 095 371 018
e-mail: 
lucia.gregorova@mafraslovakia.sk

 

Peter Mikoláš
Sales Manager
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 066 172
e-mail: 
peter.mikolas@mafraslovakia.sk

 

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 103
e-mail: mailto:inzercia@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984