HN Prečo nie

Exkluzívna príloha denníka Hospodárske noviny. Miesto pre náročných inzerentov.

Zameranie: Lifestyle
Vznik: 2008
Periodocita: Mesačník, vkladaný do HN, samostatne nepredajný

HN Prečo nie 2019

Pricelist 2018

Inzercia

Katarína Michalechová
Obchodný riaditeľ

tel.: +421 2 48 238 106
e-mail: katarina.michalechova@mafraslovakia.sk

 

Vladimír Šiška
Sales team leader pre Hospodárske noviny
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 598 954
e-mail: vladimir.siska@mafraslovakia.sk

 

Klaudia Hurbánková
Projektový a obchodný manažér
tel: + 421 2 482 38 154
mob: +421 915 884 300
e-mail: klaudia.hurbankova@mafraslovakia.sk

 

Miloš Kasala
Sales manager
tel.: +421 2 48 238 149
mob: +421 903 263 553
e-mail: milos.kasala@mafraslovakia.sk

 

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 103
e-mail: mailto:inzercia@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984