HORECA magazine

Tradičný odborný dvojmesačník HORECA magazine sa zaoberá problematikou hotelierstva, reštaurácií, gastronómie a stravovacích služieb.

Zameranie: hotelierstvo a gastronómia
Vznik: 2004
Periodicita: dvojmesačník  

PREDPLATIŤ

HORECA magazine 2020

Pricelist 2020

Inzercia

Ľuboš Borovský
mob.: +421 905 848 821
tel.: +421 2 48 238 502
e-mail: lubos.borovsky@mafraslovakia.sk

Matúš Dičér
Sales manager
mob.: + 421 2 482 38 503
tel.: +421 911 130 134
e-mail: matus.dicer@mafraslovakia.sk

Inzertná kancelária:

tel.: 02/48 238 132
e-mail: inzerciab2b@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984

Tradičný odborný slovenský časopis HORECA magazine sa zaoberá problematikou hotelierstva, reštaurácií, gastronómie a stravovacích služieb. Vychádza ako dvojmesačník.

V každom čísle prináša najnovšie informácie a trendy z oblasti hotelierstva a gastronómie. Na problematiku sa pozerá z pohľadu majiteľov, managmentu a prevádzkarov podnikov. Kľúčové sú témy ako managment, marketing, dizajn, technické vybavenie prevádzok a zásobovanie. Súčasťou obsahu HORECA magazine sú všetky témy, ktoré sa zaoberajú tým ako v podnikoch navýšiť obrat. HORECA magazine poskytuje nové ekonomické a marketingové analýzy trhu, tak zo zahraničia ako aj zo Slovenska. Ďalej sú to výskumy spotrebného a nákupného správania, legislatívne normy, otázky bezpečnosti, hygieny a ekológie. Obsah odborného magazínu pripravujú redaktori v spolupráci s najlepšími odborníkmi na slovenskom, i zahraničnom trhu.