HORECA magazine

Tradičný odborný dvojmesačník HORECA magazine sa zaoberá problematikou hotelierstva, reštaurácií, gastronómie a stravovacích služieb.

Zameranie: hotelierstvo a gastronómia
Vznik: 2004
Periodicita: dvojmesačník  

PREDPLATIŤ

HORECA magazine 2022

Pricelist 2021

Inzercia

Zuzana Švorcová

Sales manager
mob.: +421 917 131 577 
tel.: + 421 2 482 38 503
e-mail: zuzana.svorcova@mafraslovakia.sk

 

Inzertná kancelária:

tel.: 02/48 238 132
e-mail: inzerciab2b@mafraslovakia.sk

IČO: 51 904 446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Tradičný odborný slovenský časopis HORECA magazine sa zaoberá problematikou hotelierstva, reštaurácií, gastronómie a stravovacích služieb. Vychádza ako dvojmesačník.

V každom čísle prináša najnovšie informácie a trendy z oblasti hotelierstva a gastronómie. Na problematiku sa pozerá z pohľadu majiteľov, managmentu a prevádzkarov podnikov. Kľúčové sú témy ako managment, marketing, dizajn, technické vybavenie prevádzok a zásobovanie. Súčasťou obsahu HORECA magazine sú všetky témy, ktoré sa zaoberajú tým ako v podnikoch navýšiť obrat. HORECA magazine poskytuje nové ekonomické a marketingové analýzy trhu, tak zo zahraničia ako aj zo Slovenska. Ďalej sú to výskumy spotrebného a nákupného správania, legislatívne normy, otázky bezpečnosti, hygieny a ekológie. Obsah odborného magazínu pripravujú redaktori v spolupráci s najlepšími odborníkmi na slovenskom, i zahraničnom trhu.