Obchod

Časopis Obchod sa zaoberá situáciou v maloobchodnom trhu: obchody, obchodné siete a reťazce.

Zameranie: maloobchod, veľkoobchod a internetový predaj
Vznik: 1995
Periodicita: dvojmesačník

Obchod 2020

Pricelist 2020

Inzercia

Inzertná kancelária:

tel.: 02/48 238 132
e-mail: inzerciab2b@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984

Časopis Obchod vychádza šesťkrát ročne, zaoberá sa situáciou v maloobchodnom trhu – obchody, obchodné siete a reťazce. Informuje o novinkách v potravinárskych aj nepotravinárskych produktových kategóriách. Cez analýzy a prieskumy približuje správanie slovenského spotrebiteľa. Prostredníctvom reálnych reportáží a rozhovorov približuje úspešné predajné koncepty. Obsah nezabúda na aktuálne legislatívne poradenstvo či otázku riadenia ľudských zdrojov. Praktickou súčasťou obsahu je vybavenie predajní, prehľad dodávateľov a ponuka služieb v oblasti retail. Časopis Obchod sa sústredí na praktické informácie a skúsenosti, ktoré sú potrebné k zvýšeniu predaja. Nevyhnutným doplnkom v obsahu je logistika predaja ako cesta k optimalizácii zásob a nákladov na prepravu tovaru.