Téma

Nový spoločensko-spravodajský týždenník, ktorý prináša zaujímavé rozhovory, publicistiku a témy, ktoré ľudí najviac zaujímajú.

Zameranie: spoločnosť & lifestyle
Vznik: 2017
Periodicita: týždenník

Téma

Pricelist 2020

Téma

Vladimír Šiška
Sales team leader pre Hospodárske noviny
tel.: +421 2 48 238 149
mob.: +421 905 598 954
e-mail: vladimir.siska@mafraslovakia.sk

Inzertná kancelária:

tel.: 02/48 238 103
e-mail: mailto:inzercia@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984

Nový spoločensko – spravodajský týždenník
• v ychádza každý piatok od októbra 2017
• 7 6 s trán k valitného čítania