Zdravotnícke noviny

Zdravotnícke noviny sú na slovenskom trhu jediným odborným titulom s takmer šesťdesiatročnou históriou, ktorý sa venuje aktuálnemu spravodajstvu zo zdravotníckej politiky a ekonomiky.

Zameranie: zdravotníctvo
Vznik: 1952
Periodicita: týždenník 

Zdravotnícke noviny 2018

Zdravotnícke noviny - lekárske listy 2018

Zdravotnícke noviny - medical practise 2018

Zdravotnícke noviny - kompendium medicíny 2018

Inzercia

Ing. Miriam Puhová
Obchodný manažér
mob.: +421 905 363 418
tel.: +421 2 48 238 501
e-mail: miriam.puhova@mafraslovakia.sk

Jana Zrubcová
Obchodný manažér
mob.: +421 905 614 645
tel.: +421 2 48 238 500
e-mail: j
ana.zrubcova@mafraslovakia.sk

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 132
e-mail: inzerciab2b@mafraslovakia.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984

Profil

Týždenník Zdravotnícke noviny sú na slovenskom trhu jediným odborným titulom s takmer šesťdesiatročnou históriou. Vychádzajú každý týždeň, s výnimkou dvoch letných mesiacov, kedy prechádzajú na dvojtýždennú periodicitu. Prioritou Zdravotníckych novín je prinášať aktuálne spravodajstvo z oblasti zdravotníctva, zdravotníckej politiky i ekonomiky. Ďalej sú to komentáre a názory odborníkov, analytické príspevky o stave slovenského zdravotníctva, ale aj informácie zo zahraničia. Dominantné miesto v obsahu patrí rozhovorom a osobnostiam slovenskej medicíny. Zdravotnícke noviny pravidelne informujú o novinkách v legislatíve, v liekovej politike, v transformácii, modernizácii a elektronizácii zdravotníctva.

Na pravidelnej báze spolupracujú s najdôležitejšími lekárskymi asociáciami, informujú o ich činnostiach a aktivitách. Silná odborná kredibilita týždenníka je podporená špecializovanými medicínskymi magazínmi Lekárske listy, Pacientske listy, Kompendium medicíny a Medical Practice, ktoré sú pravidelnou súčasťou Zdravotníckych novín.