Vlastnícka štruktúra

01.02.2024

Vlastnícka štruktúra

100 % akcionárom je MAFRA, a.s. a jej 100 % akcionárom je KAPRAIN CHEMICAL LIMITED, 1065 Nikózia, Giannou Kranidioti 9, Cyperská republika.