Najlepšie krížovky

Obľúbený dvojmesačník s bohatým obsahom, ktorí poteší lúštiteľa aj nelúštiteľa v každej jednej domácnosti. A navyše, aj deti! V tomto titule majú vyhradené „svoje strany“, ktoré ich veľmi pobavia a vyplnia voľný čas. Aj preto je veková cieľová skupina začína už od 6 rokov!

Periodicita: dvojmesačník

Vychádza na 42 + 4 stranách

Inzercia

Tomek Peter
senior sales manager
tel.: +421 2 48 238 106
mob: + 421 918 726 304
e-mail: [email protected]


Vlašič Peter
senior sales manager
tel.: +421 2 48 238 106
mob: +421 915 886 439
e-mail: [email protected]

Zuzana Koleníková
Account manager
mob: +421 917 624 365
e-mail: [email protected]

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 132
e-mail: [email protected]

IČO: 51 904 446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224