Zdravotnícke noviny

Zdravotnícke noviny sú na slovenskom trhu jediným odborným titulom s s viac ako sedemdesiatročnou históriou, ktorý sa venuje aktuálnemu spravodajstvu zo zdravotníckej politiky a ekonomiky.

Zameranie: zdravotníctvo
Vznik: 1952
Periodicita: týždenník 

PREDPLATIŤ

Zdravotnícke noviny 2024

Zdravotnícke noviny - lekárske listy

Zdravotnícke noviny - medical practice

Kompendium medicíny

Inzercia

Katarína Michalechová
Obchodná riaditeľka
tel.: +421 (2) 48 238 106
[email protected]

 

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 132
e-mail: [email protected]

IČO: 51 904 446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Týždenník Zdravotnícke noviny sú na slovenskom trhu jediným odborným titulom s viac ako sedemdesiatročnou históriou. Vychádzajú každý týždeň, s výnimkou dvoch letných mesiacov, kedy prechádzajú na dvojtýždennú periodicitu. Prioritou Zdravotníckych novín je prinášať aktuálne spravodajstvo z oblasti zdravotníctva, zdravotníckej politiky i ekonomiky. Ďalej sú to komentáre a názory odborníkov, analytické príspevky o stave slovenského zdravotníctva, ale aj informácie zo zahraničia. Dominantné miesto v obsahu patrí rozhovorom a osobnostiam slovenskej medicíny. Zdravotnícke noviny pravidelne informujú o novinkách v legislatíve, v liekovej politike, v transformácii, modernizácii a elektronizácii zdravotníctva.

Na pravidelnej báze spolupracujú s najdôležitejšími lekárskymi asociáciami, informujú o ich činnostiach a aktivitách. Silná odborná kredibilita týždenníka je podporená špecializovanými medicínskymi magazínmi Lekárske listy, Pacientske listy, Kompendium medicíny a Medical Practice, ktoré sú pravidelnou súčasťou Zdravotníckych novín.