Diabetik

Dvojmesačník Diabetik je najúspešnejší odborný časopis na slovenskom trhu venujúci sa diagnóze diabetes mellitus.

Zameranie: zdravie, zdravý životný štýl
Vznik: 2002
Periodicita: dvojmesačník

PREDPLATIŤ

Diabetik 2024

Pricelist 2021

Inzercia

Katarína Michalechová
Obchodná riaditeľka
tel.: +421 (2) 48 238 106
[email protected]

 

Inzertná kancelária:
tel.: 02/48 238 132
e-mail: [email protected]

IČO: 51 904 446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Online inzercia

Dvojmesačník Diabetik je určený predovšetkým pacientom s diabetom, ich príbuzným a všetkým, ktorých zaujíma prevencia pred civilizačnými ochoreniami. Zároveň je užitočným pomocníkom pre diabetológov či diabetologické sestry pri edukácii pacientov.

Na 68 stranách nájdu čitatelia aktuálne informácie z oblasti diabetológie, ale aj ďalších príbuzných medicínskych odborov. V každom čísle majú priestor rozhovory, príbehy pacientov, rubrika o racionálnom stravovaní, sociálno-právna poradňa, nové formy a metódy liečby diabetu a komplikácií, súvisiacich s týmto ochorením a mnoho ďalších tém.
Počas svojej desaťročnej existencie si Diabetik pre svoj kvalitný obsah získal stály okruh čitateľov a priaznivcov, ako aj uznanie odborníkov z medicínskej a farmaceutickej oblasti. Kým iné časopisy so zameraním na zdravie a životný štýl problém len načrtnú, časopis Diabetik ponúka aj možnosti riešenia.